A Jegenye Alapítványról

Az Alapítvány célja

Elsősorban a határokon innen és túl élő magyar nemzetiségű fiatalok támogatása, ennek során nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása, a nemzeti kulturális és környezeti értékek megismertetése, valamint a magyarországi és a határon túli magyar fiatalok kapcsolattartásának támogatása.
Az Alapítvány segítséget kíván nyújtani a határokon innen és túl a magyar nemzetiségű hátrányos helyzetű fiatalok továbbtanulásában, a pályaválasztásban, szakmai képzésében, számukra ifjúsági lakások, kollégiumok kialakításában.

Az Alapítvány tevékenysége

A határon túl élő fiataloknak jóléti szolgáltatást végző nonprofit alapítványok otthont és ellátást végző intézmények működésének támogatása.
Különböző pályázatok, ösztöndíjak meghírdetése hátrányos helyzetű, de továbbtanulni vágyó fiatalok számára.
Nemzetközi táborok szervezése, pályázatok útján a külföldön szervezett táborokon való részvétel támogatása, ilyen táborokkal kapcsolatos szervezési feladatok ellátása, külföldön élő gyermekek magyarországi táborozásának, nevelésének támogatása.
Műemléki és természeti értékek felkutatása, folyamatos ápolása és megóvása, a műemléki és természeti értékek tágabb körben történő megismerését célzó oktatás, ismeretterjesztés szervezése és támogatása.
Más, hasonló célú társadalmi és nemzetközi szervezetekkel való együttműködés kialakítása, ezen kapcsolatok ápolása.

Az Alapítvány közhasznú tevékenysége

Az Alapítvány a céljai elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja a Kszt. 26.§ c) pontjában felsorolt tevékenységek közül:
ad 1-ből: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
ad 4-ből: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
ad 5-ből: kulturális tevékenység,
ad 6-ból: kulturális örökség megóvása,
ad 7-ből: műemlékvédelem,
ad 8-ból: természetvédelem, állatvédelem;
ad 9-ből: környezetvédelem,
ad 10-ből: gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
ad 13-ból: a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.